İSTANBUL PSİKODRAMA ENSTİTÜSÜ

İstanbul Uluslararası Zerka Moreno Enstitüsü

TÜRKİYE PSİKODRAMA ENSTİTÜLERİ BİRLİĞİ

 

28. İstanbul Psikodrama Konferansı

 

“Psikodrama’da Kendilik Rolü”
Kimiz, Kim Olmalıyız?

Psikolojik Varoluştan Kozmik Varoluşa Bir Yolculuk

 

28-29 Mayıs 2022 / Cumartesi – Pazar

(ÇEVRİMİÇİ)

 

Psikodrama Grup Psikoterapisi ve Sosyometri yüzyılın en önemli psikoterapi sistemlerinden ve kuramlarından birisidir. Yaşam içinde kendi rolünde olabilmek en önemli amaçlarımızdan bir tanesidir. Bu amaca ulaşmak için psikodrama güçlü bir teori ve yöntem sunmaktadır.

Geleneksel 28. İstanbul Psikodrama  Konferansı içinde kuramsal sunumların yanı sıra kendilik rolünün derinlemesine incelenmesi ve yaşamdaki önemi ile ilgili uygulamalı çalışmalar yapılacaktır. 

KONFERANS KATILIM ŞARTLARI:

Türkiye Eğitim Enstitüleri Birliğinin öğrencileri ve mezunları konferansa doğrudan katılmaktadırlar.
*   Farklı psikodrama eğitim enstitülerinde psikodrama eğitimini tamamlamış olmak veya şu anda devam etmekte olmak ve bunu belgelemek.
*  I.P.I  Üniversite Öğrencileri Psikodrama Tanıtım Grubuna devam edip “Katılım Belgesi” almış olmak.
BAU “Psikodrama Grup Psikoterapsine Giriş” dersini almış ve geçmiş olmak.
* Konferans IPI Öğrencileri için 12 saat olarak için kredilendirilir.
* Yukarıdaki koşullara sahip olmayan Psikodrama Grup Psikoterapisi eğitimi almayanlar ya da böyle bir eğitime devam etmeyenler konferansa katılamazlar.

Kayıt ve diğer sorular için alttaki WhatsApp numarasına ya da e-mail adresine mesaj atabilirsiniz.

İSTANBUL PSİKODRAMA ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL ULUSLARARASI ZERKA MORENO ENSTİTÜSÜ

WhatsApp: +90 532 213 63 62

psikodrama@istpsikodrama.com.tr