Nişantaşı Işık Lisesi

Danışman Öğretmen Çalışma Programı

17-20 kişilik iki ayrı grup içerisinde iki saat olarak düzenlenen çalışmaların içeriği ile ilgili ana başlıklar aşağıdaki gibidir:

Katılan öğretmenlerin grup çalışmasından neler beklediklerinin anlaşılması
Öğretmenlere bazı iletişim becerilerinin aktarılması; dinleme becerileri, empati, anlama ve yansıtma v.b.
"Öğretmen" ve "danışman öğretmen" rolleri arasındaki farklılıkların çalışılması
Rehberlik servisine hangi öğrencilerin nasıl yönlendirileceğinin belirlenmesi ve çalışılması
Danışman öğretmenler arasındaki ekip ruhunun sağlanması ve böylelikle birbirlerinden destek alabilecekleri bir ortamın yaratılması.

Musevi İlkokulu Çalışması

12-15 kişilik grup içerisinde psikodrama yolu ile psikodramanın tanıtımını sağlamak ve öğretmenlerin kaynaşmalarına ve eğitim yılı öncesi hazırkık yapmalarına yönelik olan seminer çalışması.

Çalışmanın içeriği:

Kaynaşma ve tanışma
Psikodramanın tanıtılması
Okul ve eğitim sistemi içindeki güçlüklere sosyodrama yolu ile bakılması.

Ayazağa Işık Lisesi

İlkokul Birimi Çalışmaları

Öğretmenlerimizin öğrencilerle, velilerle ve birbirleriyle olan iletişim ve etkileşimleri eğitim sisteminin başarısı anlamında değerlendirilmesine yönelik çalışmalar. İlkokul öğretmenlerine temel oluşturan yuva öğretmenleriyle iletişim, sistemin devamını kopukluk yaşanmadan geçirilmesini sağlama çalışmaları. Bu amaçla aşağıda çalışma süreçlerini belirttiğimiz psikodrama grup çalışmaları ışığında

Öğretmenlerin sorunlarının saptanması,
Okulunuzun ana ve ilkokul öğretmenlerinin kaynaşmaları,
Öğretmen kimliğindeki çağdaş yaklaşımın yakalanması,
Eğitimde öğrenci faktörünün ön plana çıkartılması,
İletişim becerilerinin öğretmen-öğrenci boyutunda çeşitli psikodrama teknikleriyle yaşayarak ve içselleştirerek geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Genel anlamda iletişim becerileri kazanmayı hedefleyen programımızın uzun süreli amacı erişilen becerilerin kişiler tarafından kendi bireysel veya profesyonel ( öğrenci, veli ve idare ile ) ilişkilerine de uygulanabilmesidir.

Erenköy İlkokulu Çalışmaları

Öğrencilerin sınav kaygısı ile başederlerken velilerinden alabilecekleri yardımları arttırmak ve veli tutumlarının sınav kaygısını artıran bir değişken olarak değerlendirilmesi ve düzeltilmesi amacı ile düzenlenmiş yaşantısal grup uygulamalarıdır.

İçerik;

Tanışma
Sorunların araştırılması
Küçük gruplarda psikodrama yolu ile sorunlara çözüm aranması
Değerlendirme

Ayazağa Işık İlkokulu

Rehber Uzmanlara Çocuk Psikodraması Seminerleri

Çalışma beş rehber öğretmenin çocukla psikolojik danışma sürecinde hızlı ve etkili bir yöntem olan çocuk psikodramasının anlatılması ve kendi örneklerinden hareketle süpervize edilmelerini amaçlamıştır. İki aylık bir program içinde sunulmuştur.

Özel Yıldızlar Koleji

Öğretmen, Psikolojik Danışman, Hizmetliler ve Diğer Personel Eğitim Programı ve Eğitim Sistemi Danışmanlığı

Tüm okulu kapsıyan ve özellikle öğretmenlerle “tanışma ve kaynaşma çalışmalarına, yaratıcılık ve spontanitenin eğitimdeki yerine, eğitimde ödül- ceza, başarının yaşatılması gerekliliği, disiplin, öğrenmede bireysel farklılıklar, rekabet ve yapıcı eleştiri konularına, empatinin insan ilişkilerindeki önemine, rol esnekliğinin gerekliliğine ve koruyucu ruh sağlığının önemine, kaygı-kontrol ve güven üçlemesine, dinleme ve dokunmanın önemine, eğitimin sonuç olmaktan çok bir süreç oldugu gerçeğine ve son olarakta ekip ruhunun önemine”değinilen ve tüm bu konuların yaşantısal olarak ele alındığı çalışmalar düzenlenmiş olup okulun tüm yapılanmasında danışma verilmeye devam edilmektedir.

Uğur Koleji

Öğretmen Eğitimi Grup Uygulamaları

İletişim becerileri, sınıf içi iletişim problemlerinin çözümlenmesi, başarı, disiplin, ödül-ceza ilişkisi, etkin dinleme ve yansıtma, güven, öğrenci merkezli eğitimin ilkeleri ana başlıklarında düzenlenen yaşantısal grup çalışmaları yapılmıştır.

Özel Musevi Lisesi

Ana Sınıfı ve İlkokulu Psikolojik Danışmanları ve Sınıf Öğretmenleri için Çocuk Psikodraması Eğitim Programı

Bu çalışma 2’şer saatten 6 hafta, toplam 12 saat süren bir çalışma olarak planlanmış ve temel psikodrama teknikleri, çocuk psikodramasında oyunlar ve çucukla çalışma becerileri konusunda eğitim verilmiş, uzmanların çocuklarla yaptığı çalışmalar süpervize edilmiştir.

Koç Lisesi İlköğretim Okulu Çalışmaları

Öğretmen kaynaştırma ve Eğitim programı. Koç Lisesi İlköğretim kısmının yaklaşık 70 öğretmeni 2 gün boyunca empati, sınıfiçi iletişim. Ekip oluşturma konularında eğitim almışlardır.

Öğretmen eğitimleri ; sınıf içi çatışma çözme, empati, öğrenci ile iletişim, öğretmen rolleri, yaratıcılık

Deniz Atı Eğitim Kurumları

Öğretmen Eğitimleri , Öğrenci ile empati, grup olma ve kohezyon, iletişim becerileri.

Açı Okulları

Öğretmen sınıf yönetimi, pedagojisi ve beceri eğitimleri, 1 sınıftan 8. sınıfa kadar Rehberlik Programlarının psikodrama ve sosyodrama oyunları yardımı ile yazılması ve sınıf öğretmenlerinin bu çalışmaları yürütmeleri için eğitilmesi, okul psikolojik danışmanlarının süpervizyonları, Öğretmenler içi vaka çalışmalarıı, Okul Proje geliştirme çalışmaları ( okuma alışkanlıkları, akran dayanışması, şiddeti önleme , iyi iletişim)

Erenköy İlkokulu

Veliler sınav kaygısı ile başetme eğitimleri

Özel Sev İlk Öğretim Okulları

Öğretmen beceri ve sınıf içi disiplin sağlama eğitimleri

Özel Adapazarı Enka Okulları

Orta Kısım ve Lise Öğretmen eğitimleri, Okul Danışmanları süpervizyonları, Okul idarecileri süpervizyonları.
Öğretmen Rolleri Çalışmaları.

Özel Mimar Sinan Koleji

Öğrenci. Veli ve Öğretmen grupları karşılaşma ve empati eğitimleri, aile içi iletişim ve öğrenci başarısı grup çalışmaları

Şişli Terakki Vakfı Okulları

Öğretmen programları uyum ve sorun çözme eğitimleri, okulda sigarayı azaltma uygulamaları proje geliştirme çalışmaları.

Rüştü Uzel Anadolu Lisesi

Öğretmen sorun çözme grup uygulaması.