İSTANBUL PSİKODRAMA ENSTİTÜSÜ
İSTANBUL ULUSLARARASI ZERKA MORENO ENSTİTÜSÜ

 

5 Mayıs 2024

Bu yönetmelik İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nün Psikodrama Grup Psikoterapisi “Hazırlık Eğitimi”, “Psikodrama Yardımcı Terapistlik Eğitimi”, “Psikodrama Terapistlik Eğitimi”, “Eğitici Eğitimi” ve “Psikodrama Öğrenci Grupları” esaslarını, yükümlülüklerini ve gereklerini belirlemektedir.

İstanbul Psikodrama Enstitüsü eğitimlerini 5 aşamada yürütmektedir. Bunlar;  1) Psikodrama Hazırlık Aşaması (Eğitime Giriş için Şarttır)  2) Psikodrama Temel Aşama (Psikodrama Yardımcı Terapistlik Aşamasıdır) 3) Psikodrama Üst Aşama (Psikodrama Terapistlik Aşamasıdır) 4) Psikodrama Eğitmeni Aşaması (Enstitünün Şeçtiği Uzmanlara Açıktır)’dır. Tüm bu aşamalar ile ilgili detaylı bilgiler bu yönetmelikte bulunmaktadır. Daha detaylı bilgiler ise çeşitli konulardaki enstitü işleyiş esasları formlarında yazmaktadır.

Katılacak Uzmanlarda Aranan Özellikler:

Psikodrama Hazırlık Aşaması’na Psikolojik Danışma Mezunları (PDR), Psikoloji Mezunları, Psikiyatri Uzmanları ve en az uzmanlık eğitiminde 3. yılında olanlar, Psikiyatri Hemşireliği alanlarında doktora yapmış olanlar katılabilirler. Hazırlık Aşamasında öğrencilere hiç bir belge verilmez. Bu aşamayı geçen ve eğitime devam etmeyen üye her defasında bu aşamadan başlamak durumundadır. Elli yaşını geçmiş adaylar ön görüşmeye çağrılabilirler. Hiçbir aşamada eğitimi arada bırakan ya da izin alan öğrencilere bir belge verilmez

Psikodrama Yardımcı Terapistlik Temel Aşama’sına Hazırlık Aşamasının tamamına katılanlar içinden adaylar enstitü tarafından kabul edildikleri takdirde eğitime devam edebilirler. Bu aşamayı tamamlayan ve eğitime devam etmeyen üyeler tekrar başvurduklarında hazırlık aşamasına tekrar girmekle yükümlüdürler. Lider ve grup ile uyum için bu gereklidir.

Psikodrama Terapistlik Üst Aşama: Temel Aşamayı ve yükümlülüklerini zamanında başarı ile bitiren üyeler üst aşamaya katılabilirler. Bu aşamaya üyeler bir ön görüşme ile ve tez önerilerinin teorik kısımlarının tamamlanması ve kabul edilmesi durumunda alınırlar. Süpervizyon gruplarını grup süreçleri içinde başarı ile tamamlamış olmaları, eğitim saatlerini ve seminerlerini tamamlamış olmaları, yazılı sınavı geçmiş olmaları gereklidir. Tüm bu yükümlülükler grup eğitimi devam ederken tamamlanmak zorundadır. 

Her iki aşamaya da üyeler sadece iki kez başvurabilirler. Eğitimlerini tamamlayamayan üyelerin üçüncü kez başvuma hakları bulunmamaktadır.

Psikodrama Eğitici Eğitimi: Eğitici eğitimi dört ya da altı yılda bir Enstitünün seçtiği Psikodrama Terapistleri ile düzenlenir. Bu eğitimler için başvuru yapılamaz. Eğitmenler enstitüye ya da enstitüler birliğine bağlı olarak eğitim verebilirler. Kendi başlarına bir psikodrama grup psikoterapisi eğitimi açamazlar. Psikodrama Grup Psikoterapisi birden fazla uzmanın birlikte yürütmesi gerken bir eğitim sistemnine ihtiyaç duyar.

Eğitimin Aşamaları ve Gereklilikleri:

Hazırlık Aşaması: 9 -12 ya da 18 saat olarak düzenlenebilir, tamamına katılım zorunludur. Eğitime başvuran üyeler bu aşamaya katılmak durumundadırlar. Çalışmanın tamamlanmasından sonra adayın eğitime kabul kararını Enstitü Başkanlığı ve ilgili grup lideri verir. Aynı eğitim grubu içinde aralarında kan bağı bulunanların veya eş-partner durumunda olanların bulunması uygun olmayabilir, bu durumun değerlendirilmesi gerekir. Aynı iş yerinde çalışanlar mümkünse başka gruplara dağıtılırlar. Medikal psikiyatrik (psikiyatrik tanı alarak) tedavi sürecinde olanlar, ağır psikolojik bozukluğu olanlar, görme özürlüler ve işitme özürlüler eğitim gruplarına devam edemezler. Eğitmen grup liderleri aşamalar arasında değişebilirler.

(Hazırlık Aşamasını tamamlayanlar yalnızca eğitime kabul almış olurlar, bu durum onlara herhangi bir unvan ya da yeterlilik vermez, bu aşamada bir belge verilmez, aksi davrananlar eğitimlere bir daha kabul edilmezler)

Psikodrama Yardımcı Terapistlik Temel Aşama: Bu aşamaya Hazırlık Aşamasını geçen ve yukarıda belirtilen bölüm mezunlarından enstitünün kabul ettiği adaylar katılırlar. 

Bu aşamadaki bireyler 350 saat teori ve pratik grup uygulamasından geçerler. Dört eğitim semineri almak zorundadırlar.  Seminer programları ve tarihleri her sene Yıllık Eğitim Programıyla beraber Temmuz ayında Enstitü tarafından ilan edilir. Her aşamada gerekli sayıda seminer alınması zorunludur. 

Temel Aşamada 180-200 saati dolduran üyeler 10 oturumluk süpervizyon gruplarını oluşturmakla yükümlüdürler. Öğrenciler süpervizyon gruplarını kendi temel aşama eğitim grupları devam ederken tamamlarlar, enstitü öğrencilere 180 saatten sonra 7-8 ay kadar süre vererek süpervizörlerini atar, liderler her grup için topluca süreci başlatıp süpervizör atanmasını talep ederler. Öğrenciler bireysel olarak süpervizyon süreçleri için başvuramazlar. Belirtilen süre boyunca süpervizyon grubunu yapmayan ve protokollerini teslim etmeyen üye eğitim haklarını kaybeder. Süpervizyon grubunu yapmayan üyeler mezun olamazlar. İki öğrenci aynı anda birlikte süpervizyon grubu açabilir ve 16 oturum yönetirler.

Üyeler süpervizyon gruplarını çocuklar, ergenler ve meslekten (Psikoloji, PDR ve ilgili bölüm öğrencileri dahil) olan kişilerle yapamazlar.  Süpervizörler enstitünün eğitmen psikodramatistlerden oluşur.  Öğrenciler yönettikleri oturumlardan 6 tanesini seçerek bunların protokollerini (raporlarını) gruplarının bitiminde 15 gün içinde enstitüye sunarlar. ‘Protokol Yazılım Esasları’ enstitü tarafından üyelere verilir. Yeterli bulunan protokol ve olumlu danışman raporu ile öğrenci süpervizyon grubunu başarıyla tamamlamış sayılır.

Grup yönetiminde yetersiz görülenlerden “yeniden” farklı bir grup yönetmeleri ve süpervizyon almaları ikinci kez talep edilebilir ve yönettikleri grupların oturum sayıları arttırılabilir. 

Verilen zamanda süpervizyon gruplarını tamamlamayan üyeler süpervizyon grubu yapma haklarını kaybederler. Temel Aşama süresince süpervizyon grubunu başarı ile tamamlamayan üye mezun olamaz. Yaz dönemlerinde, eğitimlerin tatil olduğu aylarda süpervizyon grubu oluşturulmaz. 

Adaylar her aşamada hem gruplarda yapılan süreç analizi bilgileri, hem de teori ve kuramsal düzeydeki bilgileriyle ilgili olarak yazılı sınava girerler. Bu sınavlarda eksik görülenler Enstitünün belirleyeceği daha ileri tarihlerde tekrar sınava girmek zorundadırlar. Her öğrencinin her aşama içinde 2 sınav hakkı vardır. Birinci sınava girmek zorunludur ve boş kağıt verilemez, aksi durumda öğrencinin eğitim ile ilişkisi kesilir. Mazeretsiz (rapor göstermeden) katılmayan veya boş kağıt teslim edenler diğer sınav haklarını kaybederler ve mezun olamazlar. Sınava girenlerin 100 üzerinden 70 puan almaları gereklidir. Sınavdan ve tez tesliminden 3 ay önce eğitime ara verme ya da eğitimi dondurma kabul edilmez. Enstitü öğrencinin eğitimi sonlandırır. Öğrenciler böyle durumlarda 4 ay önceden en az 6 ay ara vermek koşulu ile dilekçe yazarlar ve ara verirler.

Sınavlar en fazla 4 ayrı şehide açılır ve öğrenciler bu şehirlerden birinde sınava girmek ile yükümlüdürler. 

Yukarıdaki yükümlülükleri tamamlayan adaylar Temel Aşamayı tamamlayarak “Psikodrama Yardımcı Terapistlik” belgesini almaya hak kazanırlar. Bu aşamadan mezun olanlar "Çocuk Psikodramatisti" ünvanını kullanamazlar ve fakat çocuk psikodraması grup uygulamalarını çocuklarla yapabilirler. Bu ünvan için üst aşamayı bitirmek zorunludur. Kuralı ihlal edenlerin mezuniyet belgeleri geçersiz sayılır.  Tüm temel aşama mezunları bireysel psikodrama uygulamaları yapabilirler.

Temel Aşama mezuniyet belgesine sahip kişiler Psikodrama Grup Psikoterapileri eğitiminin üst aşamasını tamamlayarak Psikodrama Terapistliği belgesini almış olan kişilerle beraber Yardımcı Psikodramatist /  Yardımcı Terapist olarak grup içinde çalışma yetkisini kazanırlar. Başkaca bir unvan kullanamazlar. Bu aşamadan mezun olan yardımcı psikodramatistler tek başlarına tedavi grubu yönetemezler. Öğrenciler deneyim için yapılan ikinci bir süpervizyon grup çalışmasında da enstitüden süpervizyon almak zorundadırlar. Üçüncü kez bir süpervizyon grubu kurulamaz.  Bu belgeye sahip bireyler izinsiz ve süpervizyonsuz olarak danışan/hasta grubu yönetemezler (Danışan: belirli bir ücret karşılığı belirgin bir sorunla başvurmuş kişidir.) Bu aşamayı bitirenlerin resmi olarak kullanacakları ünvan “Psikodrama Yardımcı Terapisti  - Psychodrama Co-therapist” ünvanıdır. 

Psikodrama Terapistlik, Üst Aşama: Bu aşamaya yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirerek Temel Aşamayı geçen üyeler, süpervizörünün ve grup liderinin onayı ile üst aşamaya katılabilirler. Bu aşamadaki üyeler 250 saat pratik grup uygulaması ve  uzmanlık alanına özgü 4 özel seminerlere katılırlar (seminerler programda gruplara duyurulur). Her adayın her aşamada en az bir kez protagonist olma zorunluluğu bulunmaktadır.

Üst Aşama süreci esnasında grup üyeleri süpervizyonsuz bir grup yönetemezler. Üst aşamaya devam ederken belirli süpervizyon sayılarına uyumlu olmak kaydıyla üyeler yaşantı grupları oluşturabilirler. Bu grupları üst aşamada eğitim içinde 150 saati tamamladıktan sonra izin ile süpervizyon altında açabilirler ve en fazla 20 oturum yönetebilirler. Diğer tüm koşullar enstitü tarafından belirlenir. Öğrenciler her tür grup çalışmaları ve konferanslar için öğrencilik süresince enstitüden izin almak zorundadırlar.

Üst Aşama eğitiminde her üye 1 kez bir psikodrama ısınma oyunu ve 1 kez liderin süpervizyonu altında protagonist çalışması yürütmekle yükümlüdür.  Aşama içinde yazılmış teorisi yazılmış tezlerinin uygulamasını süpervizyon altında bitirirler ve yazılı sınava girilmesi zorunludur. Tez danışmanları aynı zamanda tez uygulaması süpervizörleridir. Sınav geçme notu 100 üzerinden 70’dir. İki sınav hakkı vardır ve sınavlara girmek ve boş kağıt vermemek zorunludur. Sınavdan ve tez tesliminden 2 ay önce eğitime ara verme kabul edilemez. Bu durumda öğrencinin eğitimle ilişkisi kesilir.

Tezlerin Literatür kısmı tamamlanarak Üst Aşama grubu başlangıcından önce Enstitü Başkanlığına sunulmalıdır. Tez konusu kabul edildikten sonra tez danışmanı enstitü tarafından atanır. Tezler araştırmaya yönelik istatistiksel modeller içermelidirler. Betimsel tezler kabul edilmemektedir. Tez yazım süreci sonunda yapılan teorik teslim eğitime başlamak için şarttır. Aday tüm tez çalışmasını grup bitiminden 6-8 ay önce tamamlamak zorundadır. Tezi kabul edilmeyen üyeler belge alma hakkını kaybederler. Tez kabul onayını enstitü başkanlığı ve tez danışma kurulu (jüri) verir. Tez Jürisi tezler ile ilgili tüm değerlendirmeleri yapar ve onaylama işlemlerini gerçekleştirir. Tez danışmanı öğrenciye tüm teorik ve pratik desteği vermek ve gerekirse uygulamalarda süpervizyon yapmak yükümlülüğündedir. Her gruba kendi tez teslim tarihleri ayrıca iletilir. En az üç aşamada teslim istenebilir ve bu sayı artabilir.

Tez Değerlendirme Kriterleri:

1. Geçer :                Puan Değeri : 70
2. Başarılı :              Puan Değeri : 80
3. Yayınlanabilir :     Puan değeri : 90

Mezuniyet Tezleri Yazım Kriterleri: 

1. Tez amaca uygun olarak bir yenilik ve yaratıcılık içermelidir.
2. Tezler İPE Tez Yazım Klavuzuna uygun olarak yapılmalıdırlar.
3. İstatistiksel çalışmalar ve alıntılar o dönemde kabul edilen bilimsel kriterlere uygun olmalıdır.
4. Uygulamalar için yeteri kadar süpervizyon alınmış olmalıdır.
5. Dil düzgün anlaşılır olmalı ve yazım kurallarına uygun olmalıdır.
6. Kaynakça doğru verilmeli ve yeteri kadar zengin olmalıdır. İngilizce-Türkçe özet bulunmalıdır.
7. Alıntı ve dipnotların veriliş sistemi kabul gören bir yapıya uygun olmalıdır.

Üst Aşamaya Kabul için grup liderinin ve süpervizörünün onayını almak, geçerli bir tez önerisi ile başvurmak ve teorik kısmı bir danışman eşliğinde tamamlamak gereklidir.Tamamlayan üye sayısı grup yeter sayısına ulaştığında grup başlar. Üyeler teorik kısmı tamamlamak için bir süre verilmez, her üye istediği zaman tezin teorik kısmını tamamlar ve tamamladığı dönemde üst aşama grubu açılıyorsa gruptaki yerini garantiler. Üst Aşama grupları eğitim içinde birkaç kez tez teslimi yaparlar, teslimleri yapmayan üyeler mezun olamazlar. Tüm tezler en son aşamada 3 kişilik bir tez jürisi tarafından değerlendirilir.

Tüm yükümlülükleri yerine getiren adaylar Psikodrama Grup Psikoterapisti belgesini almaya hak kazanırlar. Bu belge sahipleri tek başlarına bir psikodrama grubu kurmak ve bunu devam ettirmek yetkisine sahiptirler. Resmi olarak kullanacakları ünvan “Psikodramatist (Psychodramatist)” veya “Psikodrama Group Psikoterapisti (Psychodrama Group Psycotherapist)” ünvanıdır. Mezun olunmadan önce bu ünvanlar kullanılamaz ve aksi durumlar eğitimle ilişik kesme sebebidir.  Bu aşamayı bitiren üyeler eğitmen ünvanı almazlar ve asla Psikodrama Eğitim Grubu yönetemezler, eğitim toplantıları yapamazlar,  içinde psikodrama tekniklerinin-kuramının kullanıldığı farklı eğitim programları oluşturamazlar. Aksi davrananların belgeleri iptal edilir. Başarısız adayın yalnızca birkez tekrar üst aşamaya baştan başlama hakkı vardır.

Psikodrama Eğitimcisi Eğitimi:

Üst Eğitim Aşamasından sonra seçilen psikodrama eğitimcisi adayları bir üst eğitime devam ederler ve 150 saat özel bir program içinde eğitilirler. Bu programı enstitü düzenler, kriterleri duyurur ve uygular. Eğitim 4 ya da 6 yılda bir açılır. Grup üyeleri Enstitü tarafından davet edilir. Eğitim içinde bir mezuniyet makalesi yazılır ve grup psikoterapisi e-dergisinde yayınlanır. Bu eğitime katılım için tüm adaylarda aşamalardan başarılı bir şekilde mezun olunması, etik kurallara uyulması, enstitü kriterlerine göre çalışkan bir üye olarak görülmesi şartları dikkate alınmaktadır.

Psikodrama Öğrenci Grupları:  

Psikodrama Öğrenci Gruplarında, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR), Psikoloji, Eğitimde Psikolojik Hizmetler öğrencileri katılabilmektedir. 20 saatlik, 10 haftalık bir çalışma programıdır. Bu bir psikodrama tanıtım grubudur. En fazla 2 kez katılınabilir. Katılım belgesi verilir ve eğitime katılınması durumunda %50 si kredilendirilir.

Öğrenci grubuna katılanlar mezuniyetlerinden sonra Psikodrama Eğitim Grubuna mezun oldukları bölümler uygunsa hazırlık gruplarına başvurarak eğitime devam edebilirler. 

Yurt Dışı ve Şehir Dışı Öğrenciler:

Enstitü yurt dışından eğitime öğrenci kabul etmemektedir. Eğitim sırasında yurt dışına giden öğrencilerin eğitimleri dondurulur ve özel durumlar dışında eğitime gittikleri yerde devam etmeleri konusunda enstitü yardımcı olmaya çalışır. Kısa süreli yurtdışı gidişlerde grup liderinin izni ve kesin katılım garantisi ile istisnalar yapılabilir.

Gruplara genel olarak şehir dışından öğrenci kabul edilmez, grup liderleri kendi insiyatiflerini kullanarak bazı üyeleri gruplara almak isterlerse öğrenciler kapsamlı "şehir dışı öğrenci kabul anlaşmasını" imzalamak ve uygulamak ile yükümlü olurlar.

Üst Aşama gruplarına liderler isterlerse şehir dışından öğrenci kabul etmeyebilirler. Kabul edilen öğrenciler kapsamlı "şehir dışı öğrenci kabul anlaşmasını" imzalamak ve uygulamak ile yükümlü olurlar. 

Eğitimlere Devam ve Devamsızlık:

Tüm aşamalarda devam zorunludur. Programda önceden belirlenen tarihlerde üye habersiz eğitim grubuna üst üste 2 ay katılmama durumunda eğitimden çıkartılır. Enstitü tarafından değiştirilen eğitim tarihleri için bu durum geçerli değildir.  Yıl içinde farklı zamanlarda 3 aydan fazla devamsızlık yapan üye uyarılır, devamsızlığın sürmesi halinde eğitimden çıkartılır.

Hastalık, özel koşullar gibi sebepler ile devamsızlık yapılması durumunda dahi öğrenciler tüm yükümlülüklerini yerine getirmek durumundadırlar.

Üyenin Enstitü ile İlişkisinin Kesilmesi ve İzinler

Eğitime devam eden adayın şu koşullarda enstitü ile ilişkisi kesilir:

- Aday imzaladığı anlaşmalara uymazsa,
- Aday hak etmediği bir ünvanı sosyal medyada ya da konferans ve eğitimlerde kullanırsa,
- Aday enstitünün ve mesleğin koyduğu etik kurallara uymazsa,
- Aday Enstitü Eğitim Yönetmeliğinde belirtilmediği halde eğitiminin ve uygulamaların ana fikrine ters düşen bir eylemde bulunduğunda enstitü tarafından yazılı olarak uyarılır. Bu uyarılara uyulmadığı takdirde,
- Grup çalışmalarını ve seminerleri diğer üyelerin eğitimlerini etkileyecek bir tarzda ihmal ederse ve 2 ay grup liderine ve enstitüye bildirmeden devamsızlık yaparsa, 
- İzin almasına rağmen üyenin devamı sene sonunda eğitim için gereken asgari limite ulaşmıyorsa (3 aydan fazla devamsızlık durumlarında),
- Sınavdan 3 ay önceki süre içinde eğitime ara verirse,
- Enstitünün belirlediği yöneticiyi, çalışma sistemi ve disiplinini kabul etmediği takdirde,
- Aday her aşama için geçerli olmak kaydıyla enstitünün bilgisi dışında süpervizyonsuz grup yönetirse, üst aşama öğrencileri üst aşamada 125 saati aşmadan grup yönetirlerse veya izinsiz bir eğitim konferansı düzenlerlerse,
- Eğitmen olmadığı halde psikodrama eğitim grubu yönetirse, eğitim amaçlı atölye yaparsa, sertifika veya diploma verirse,
- Öğrenciler eğitim sırasında yapacakları tüm grup etkinlikleri için izin almamışlar ve kendileri ya da başkaları onlar için duyuru çıkmışlar ise,
- Enstitünün belirlediği tarihlerde mazeretsiz olarak ‘Aşama Sınavları’na katılmazsa eğitimden çıkartılır. 

Eğitim Gruplarının İptali veya Ertelenmesi

Eğitim grupları en az 6 kişiyle yapılır. Bu sayının altında olan grup oturumu iptal edilir. Zorunlu hallerde liderler grup oturumlarını iptal edebilir ya da erteleyebilirler.

Eğitime Ara Verilmesi - Grup Değişimi ve Birleşimi

- Adayların ya da grubun eğitiminin kesintiye uğradığı durumlarda üyeler enstitünün uygun gördüğü grup ve çalışma zamanını beklemek durumundadırlar.
- Her aşamada üyeler yalnızca bir kez ara verebilirler, ikinci kez ara verilmesi durumunda değerlendirmeye alınırlar ve eğer kabul edilirlerse eğitime en baştan başlamak zorundadırlar.
- Uzun süreli bir izin (en az 6 ay) -doğum, askerlik, hastalık, yer değiştirme, yurt dışında okuma ve çalışma- tüm eğitim süreci boyunca 1 kez verilir. Eğitime geri döndüklerinde başka bir grupla devam ederler.
- Dilekçe ile başvurduğu ve enstitü tarafından uygun görüldüğü takdirde uzun süreli uzaklaşmalar kabul edilir ve kişi eğitimine devam etmek istediği zaman eğitim saatlerine uygun bir gruba yerleştirilir.  Eksik saatler enstitünün uygun gördüğü bir biçimde tamamlanır.
- Devamlılık göz önüne alınarak grup sayısı azaldığında bazen enstitü grup değişimleri yapmak veya grupları birleştirmek durumunda kalabilir. Hem üye hem de grubun yararına olabilecek bu değişimlere uyulması gereklidir.
- Hazırlık Aşamasında grup sayısı 25’e kadar çıkabilir. Temel Aşamaya geçerken diğer uygun gruplara dağıtım yapılır. 
- Grup boşluğu yaşanması – üye sayısının bir grupta 9'un altına düşmesi veya uzun süreli olarak çok az sayıyla çalışma zorunluluğunun doğması durumunda grup bileşimi veya yeni üye eklenmesi söz konusu olabilir.
- Grup üyeleri hiçbir koşulda gruplarını değiştirmek ile ilgili bir istekde bulunamazlar. 
- Her 2 aşamada da sınava 4 ay kala ve grup mezuniyetine 4 ay kala eğitime ara verme dilekçesi kabul edilmez. Bu eğitim ilişiğinin kesilmesi sebebidir.
- Üst Aşama Gruplarında ara verenler geri dönmek istediklerinde eğitime baştan başlamaları istenir. Bu üst aşama grup dinamiği için gereklidir.

Eğitime Ara veren Adayların Eğitime Geri Dönmesi

Enstitü içi Eğitime Ara Verenler

Ara verme durumunda öğrencilerin bilgi ve beceri donanımında kayıplar olmaktadır. Bu yüzden eğitime geri dönmesinde kalitenin korunması için aşağıdaki kurallar uygulanır. Aynı aşamada yalnız bir kez ara verilebilir. 

1 yıl ara verme durumunda: Aşama içinde alınan saatlerin %90’ı sayılacaktır.
2 yıl ara verme durumunda: Aşama içinde alınan saatlerin %80’i sayılacaktır.
3 yıl ara verme durumunda: Aşama içinde alınan saatlerin %70’ı sayılacaktır.
4 ila 5 yıl ara verme durumunda: Aşama içinde alınan saatlerin %60’ı sayılacaktır.

6 yıl ve üstü ara verenler eğitime baştan başlarlar.

Farklı bir Psikodrama Eğitim Kurumundan Geçiş Yapmak İsteyenler

- Aday diplomasını alıp aşama bitiminde enstitüye geçiş yapmak isterse yeni üst aşamaya İstanbul Psikodrama Enstitüsünün koşullarında devam edebilir. 
- Aşama arasında gelenlerin aldıkları saatlerin %60’ı enstitü tarafından eğitiminin devamı için sayılacaktır. Eğitim saatleri dışındaki seminerler öğrenci tarafından mutlaka alınacaktır. 
- Başka bir enstitüden geçiş yapmak isteyen kişi önceki grup lideri veya ilgili kurum başkanlığından yazılı olarak eğitim saat dokümanlarını gösteren bir belge getirmelidir ya da kendi lideri enstitümüze yollamalıdır. Buna göre kişinin uygun gruba devamına karar verilir veya beklemeye alınır.

- Başka bir enstitüden saatleri tamamlamış bir öğrenciye İstanbul Psikodrama Enstitüsünden belge verilemez. Her öğrenci belgesini kendi enstitüsünden almalıdır.

 Psikodrama Konferansları, Yatılı Kurslar, Yurtdışında Yapılan Çalışmalar, Konuk Lider Çalışmaları

Dünyada tüzel kişilik olarak varolan psikodrama eğitim kurumlarında seminer ve uygulama çalışmalarında bulunan üyelerin çalışmaları enstitü tarafından şu şartlar altında kabul edilir, eklenecek saatlerin üst limiti 40 saattir. Bu limit üstünde bir ek kabul edilmez.

1) İlgili kurum veya şahıstan alınan resmi belgenin enstitüye sunulması, 
2) İlgili kurum ve kişilerin psikodrama eğitimcisi statüsünde olması, 
3) Katılınan çalışmalarda süreç analizinin (processing) yer alması, 
4) Bu çalışmalarda kazanılan en fazla 40 saatin (her aşama içinde) üyenin eğitim saatlerine eklenmesi mümkündür. Bunun dışındaki çalışmalar üyenin kendi mesleki gelişimi açısından değerlidir ve fakat saatlerine eklenmez.

İstanbul Psikodrama Konferansı 

Enstitü her yıl mayıs ayında “İstanbul Psikodrama Konferansını”düzenler ve ilan eder. Bu çalışmalar eğitim görenlere ve tüm mezunlara da açık olabilir, kimlerin katılabileceği önceden duyurulur. İki tam gün süren bu çalışmaya yabancı terapistler davet edilebilir. Mayıs ayında bu konferans aynı zamanda öğrencilerin eğitim çalışmasıdır, Mayıs aylarında eğitim grupları başka grup çalışması yapmazlar. İstanbul Psikodrama Konferansı ve zaman zaman düzenlenen Kayseri-Ankara-İzmir konferansları İPE öğrecileri için eğitimde kredilendirilirler. 

- Yabancı liderle yapılan çalışmalarda öncelik enstitü öğrencilerine verilir. Diğer meslektaşlar açık kalan kontenjanlara yerleştirilirler. Konuk yabancı terapistle çalışırken birkaç grubun birlikte çalışması enstitünün tasarrufundadır. 
- Enstitünün düzenlediği ve denetlediği bu çalışmalara katılan ve enstitüde eğitim gören adayların çalışmaları eğitim saatlerine eklenir.
- Bu konferanslar dönem dönem İstanbul dışında yatılı olarak düzenlenebilir. Katılım isteğe bağlı ya da zorunlu olabilir.

Seminerler, Maraton ve Konulu Gruplar

Seminerler:

Temel Eğitim ve Üst Eğitim aşamalarında temel olarak alınması gereken seminerler her yılın Eğitim Programında ilan edilir. Her aşamada dört seminer alma zorunluluğu vardır ve eğitim programında hangileri olduğu belirtilir. Grupların geldikleri aşamalara göre seminerler enstitü tarafından planlanır ve eğitim yılı başında belirlenir. Kendi grubuna verilen semineri kaçıran üye aşama boyunca başka gruplar için açılan aynı seminerleri takip etmeli ve eksik seminerini tamamlamalıdır. Eğitim boyunca alması gereken seminer sayısını her aday tamamlamalıdır. Enstitünün uygun gördüğü durumlarda adayın alması gereken zorunlu seminerlerde değişiklikler yapılabilir.

Seminerler genel olarak 9 saattirler. Seminer saatlerinde kaçırılan saatlerin oturumlarının bir sonraki seminerde tekrar alınarak tamamlanması gerekir. Seminerlerin bazıları çevrimiçi olarak düzenlenebilir.

Çocuk Psikodraması Semineri ile Bireysel Psikodrama Semineri diğer seminerlerden farklı olarak 9 saat Seminer + 9 saat Süpervizyon olarak planlanırlar ve temel aşamada 180-200 saati tamamlayan üyelere verilebilir. 

Maraton ve Konulu Gruplar

Maraton Gruplar ve Konulu Seminerler katılım tüm öğrenciler için seçmelidir. Mezun olan veya eğitimine devam eden tüm öğrencilere açıktır. Önceden tarihleri duyurulan bu gruplara kayıt yaptırmak gerekir. Araveren öğrenciler ve aşamalardan birisinden mezun olamayanlar bu seminerlere kayıt yaptıramazlar.

Üyelere Verilen Formlar

Eğitim Aşamaları boyunca aşağıdaki formlar ve bilgiler yazılı olarak üyelere dağıtılacaktır:

* Psikodrama Eğitim Anlaşması, Her öğrenci okur ve imzalar.
Eğitim Yönetmeliği, (Web sitesinde bulunur ve öğrenciler okumakla yükümlüdürler).
Eğitim Saat Takip Formu, Eğitim dönemi süresince üyenin tüm çalışmalarını (grup, seminer, konferans, ekstra çalışmalar, v.s.) bu form üzerinde düzenli olarak tutması ve gerekli lidere imzalatması çalışma saatlerinin takibi için gereklidir.
*Çalışma Takip Formu: Üst Aşama Öğrencileri kendi yaptıkları protagonist çalışmaları ve aldıkları yardımcı ego rolleriyle ilgili detayları bu forma doldurmaları ve grup liderlerine imzalatmaları beklenir.
* Süpervizyon Grubu Oluşturma Esasları. Süpervizyon gruplarını kuracak olan üyelere dağıtılır.
* Protokol Yazılım EsaslarıSüpervizyon grubunu kuracak olan öğrencilere dağıtılır.

Diğer Devam Kuralları

-Enstitü öğrencileri grup eğitimleri içindeki tüm kurallara uymayı kabul etmiş sayılırlar.
-Üyeler hiç bir sebeple grup ücretinden muaf tutulmazlar. Hastalık, tatil, başka bir eğitim programına katılma görevlendirilme olsa dahi ya da ulaşım problemleri gibi tüm sorunlar muafiyeti gerektirmez.  
-İzin dilekçesi vermek yalnızca habersiz gelinmediğinin göstergesidir, bu üyenin yok sayılmadığı ya da istediği ölçüde devamsızlık yapabileceği anlamına gelmemektedir. İzin dilekçesi verilmesi durumunda dahi belirtilen devam süreleri aşıldığında enstitü ile ilişik kesilir.
-Grup üyelerinin liderlerinin olmadığı facebook, whatsapp, instagram gibi sanal ortamlarda kendi başlarına kendi grupları iel ilgili sosyal gruplar kurmaları ya da listeler hazırlamaları yasaktır. İlişki kesme sebebidir.
-Adaylar yalnızca kendi çıkarları için değil grubunun da devamlılığı için gruba düzenli gelmek zorundadırlar. 
-İPE tüm diğer özel kurumlarda olduğu gibi kendi yönetmeliğini kendisi yaratmış özel bir kuruluştur. Yönetmelik enstitünün içinde olduğu uluslararası anlaşmalara uyumlu halde yapılandırılmış olsa da özgünlükler içerir.

Verilen Belgeler

 “Psikodrama Yardımcı Terapistlik Belgesi” ve “Psikodrama Terapistlik Belgesi” gibi tüm belgeleri verme ve düzenleme yetkisi Enstitü Başkanlığının gözetiminde enstitüye aittir.

Üyeler aşamalarıyla ilgili tüm kriterleri tamamlamadan belge alamaz ve ünvanlarını kullanamazlar.

Tüm aşamaların belgeleri genellikle uluslararası organizasyonların adlandırdığı belgelerdir. Fepto’ya (Avrupa Psikodrama Eğitim Organizasyonları Federasyonu) ve EAP’ye ( European Association of Psychotherapy) üye olan İPE belgeleri ve eğitimleri ilgili kurumlar tarafından kabul görür. Enstitümüz (IAGP) Uluslararası Grup Psikoterapileri Derneği'nin de üyesidir.

Yurt dışında eğitime devam etmek isteyen üyeler için, öğrenci mezun ya da eğitime devam ediyorsa, enstitü onların durumunu belirtir bir belgeyi ilgili eğitim kurumlarına yollar.

Eğitimlerini bırakanlara ya da ara verenlere hiç bir surette belge ya da saatlerini gösteren döküman verilmez. Eğitime devam edilirken benzeri belgeler düzenlenmez ve öğrenciye verilmez. 

Belgeler hak kazanıldıktan ve basılıp hazır olduğu teyit edildikten sonra 3 ay içinde alınmalıdır. Alınmayan diplomalar için önce yazılı ve sözlü uyarı yapılır sonrasında da imha edilir. Mezunlar listesi ve diploma numarası web sitesinde sürekli yayındadır ve belgesini almayan ya da alamayan üyeler enstitü resmi listelerinden faydalanarak mezuniyetlerini belgeleyebilirler.

Enstitü öğrencisi olmuş kişi yukarıdaki tüm maddeleri kabul etmiş sayılır.  

Enstitü Öğrencileri ve Mezunları Hak ve Yükümlülükleri

Enstitü eğitimlerinden temel aşamayı bitiren öğrenciler “Psikodrama Yardımcı Terapisti”, üst aşamayı bitiren öğrenciler “Psikodrama Grup Psikoterapisti” ünvanını alırlar. Eğitici eğitimlerini tamamlayanlar “Eğitmen Psikodramatist” olarak ünvanlandırılırlar.

1) Temel Aşama öğrencileri hiçbir platformda “psikodrama” temalı konferans veremezler, sunum yapamazlar ve çalışma yürütemezler. Temel aşamayı tamamladıktan sonra bu sunumları izinle yapabilmeleri mümkün olur.

2) Temel Aşama öğrencileri süpervizyon grupları dışında grup yönetemezler, fakat mezuniyet sonrası yalnızca okullarda ve şirketlerde grup çalışmaları yapabilirler. Özel merkezlerde ve kliniklerde psikodrama grubu yaşantı grubu yapamazlar.

3) Temel Aşamayı bitirenler “yardımcı psikodramatist” ünvanını alırlar ve bir psikodramatist eşliğinde tedavi grubunda yardımcı terapist olarak çalışabilirler.

4) Üst Aşama Öğrencileri eğitimle ve enstitüyle bağlantıları sürdüğü için tüm konferans ve sunumlardan enstitüye haber vermeleri, izin almaları ve gerekirse süpervizyon almaları şarttır.

5) Üst Aşama Mezunları psikodrama ile ilgili hiçbir eğitim çalışması yürütemezler. Bu durum belgelerinin enstitü tarafından geçersiz sayılmasına sebep olur.

6) Üst Aşama Öğrencileri 150 saati tamamladıktan sonra süpervizyon altında 20 oturumluk bir yaşantı grubu yönetebilirler. Enstitü bu konuda öğrencilere bazı sınırlamalar getirebilir.

7) Tüm öğrencilerimizin sosyal medya üstünden yaptıkları duyurularda kendilerinin mesleki yeterliliklerine uygun bir tarzı korumaları gerekmektedir. Süpervizyon grupları sosyal medyada duyurulamaz.

IPI Terapistlik Temel ve Üst Aşama İçin Toplam Çalışma Saatleri Dökümü

600 saat -Teori ve pratik uygulamalı grup süreci.
110 saat -Temel eğitim seminerleri ve seçmeli seminerler.
 70 saat - Grup yönetimi, süpervizyon, protokol yazımı.
 50 saat - Psikodrama Konferansları
 90 saat - Tez yazımı, grup yönetimi, süpervizyon  ve Araştırma Teknikleri    

920 saat toplam çalışma süresi