İstanbul psikodrama Enstitüsünün verdiği yaşantısal ve anında davranış değişikliğine yol açan şirket eğitimleri ile ilgili aşağıda bulabileceğiniz bilgiler yanlızca bir çerçeve çizmeyi hedeflemektedir. Eğitimler her şirket için onların ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden tasarlanmakta ve böylece maksimum yarar sağlanmaktadır.Aşağıda bulunan başlıklar dışında isteğe bağlı olarak her tür eğitim geliştirilebilir.

 Mutsuzluğun nedeni insanın yeteri kadar hareket alanı bulamaması yada hareket alanı yaratamamasıdır.

Deniz Altınay

İSTANBUL PSİKODRAMA ENSTİTÜSÜ
psikodrama@istpsikodrama.com.tr
+90 532 213 63 62

IPI İNSAN KAYNAKLARI

Çalışma Alanları ve Eğitim Programları

 • Okullara Yönelik Eğitim Programları ve Eğitim Danışmanlığı
  (Bu programlar için ayrıca enstitümüzden bilgi alınabilir)
 • Şirket Eğitimleri, Grup Çalışmaları ve Şirket Danışmanlığı
EĞİTİMLER

KATILIMA AÇIK EĞİTİMLER

 • Sosyodrama / Psikodrama Grupları

 • Spontanite Yaratıcılık Eğitimi Grup Çalışmaları

 • Spontanite Tiyatrosu ile Eğitim (Playback Theatre)

SOSYODRAMA VE PSİKODRAMA YÖNTEMİYLE ŞİRKET İÇİ YAŞANTILI EĞİTİMLER

İLETİŞİM İLE İLGİLİ EĞİTİMLER

 • İletişim Becerileri Grupları

 • Grup Kimliği Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

 • Dinleme Becerileri

 •  Departman İçi İletişim

 •  Departmanlar Arası İletişim

 •  Satış Elemanlarına Yönelik İletişim Eğitimleri

TAKIM İLE İLGİLİ EĞİTİMLER (Bu eğitimler ihtiyaca göre outdoor eğitimleri şeklinde de verilebilir.)

 • Takım Oluşturma

 • Takım Çalışması

 • Takım Çalışmasında Liderlik

LİDERLİK İLE İLGİLİ EĞİTİMLER

 • Etkin Liderlik

 • Etkin Liderlikte Kişisel Gelişim

 • Takım Çalışmasında Liderlik

OUTDOOR EĞİTİMLERİ

 • Takım Oluşturma

 • Takım Çalışması

 • Takım Çalışmasında Liderlik

YAŞANTILI ÖZEL EĞİTİMLER

 • Sunuş Teknikleri

 • Telefonda Etkin İletişim

 • Ailede Kadın ve Erkek İletişimi

YARATICILIK EĞİTİMLERİ

MOTİVASYON EĞİTİMLERİ

ŞİRKET DANIŞMANLIĞI

İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

 • Kişiler Arası İletişim

 • Departmanlar Arası İletişim

 • Şirket İçi İletişim

İNSAN FAKTÖRÜ DANIŞMANLIĞI

SOSYODRAMA VE PSİKODRAMA YÖNTEMİ İLE PERSONEL SEÇİMİ

ELEMAN SEÇME

NEDEN YAŞANTILI EĞİTİMLER?

Günümüz iş dünyasında soru alanlarından biri yetişkin eğitimlerine ayrılan ciddi bütçelere, uzun zaman dilimlerine ve pek çok emeğe rağmen eğitim sonrasında istenen etkinin yaratılamaması, amacın gerçekleşememesidir. Bu bağlamda çoğu işletme elemanları için düzenleyeceği eğitim programlarına daha seçici yaklaşmakta ve daha eğitimi almadan programın “işe yarar” olduğu ile ilgili bir öngörüde bulunmak istemektedir.

Son yıllarda yaşantılı tarzdaki eğitimler aktif katılımı desteklediği ve ortamı hoş hale getirdiği için rağbet görmeye başlamıştır. Bilimsel olarak kanıtlandığına göre; Aktif katılım ve bizzat tecrübe ederek öğrenilen şeyler “Yüksek etkili öğrenme” içine girmektedir, kalıcılığı daha yüksek olmaktadır. En çabuk öğrenme yaşayarak yapılmaktadır.

Yaşantılı eğitimlerdeki süreç bir bilinmeyenden bir bilinene yapılan yolculuktur. O bilinmeyen bilinen hakine gelince başka bir bilinmeyene geçilir.Her yaşanılan yeni deneyim eski tutum,bilgi ve beceri üzerine ilave olmaktadır. Ve yepyeni bir şey oluşmaktadır.

Yaşantılı eğitimler kişilere bir çerçeve verir.Bu çerçevenin içini kişiler doldurur. Yaşantılı eğitimlerde kişiler her an sürecin içindedirler. Keşif yaparlar, içgörü kazanırlar ve bunları kendi repertuvarında yoğurmaya başlarlar.

Yaşantılı eğitimlerin en temel özelliği belirli bilgi ve beceriyi empoze etmemesidir. Kişiler tamamıyla kendileri ile ilgili bir yolculuğa çıkmakta, tamamıyla keşif yapmaktadırlar.

“Her birey her anını yaratma sorumluluğunu alan bir sanatçı gibi olmalıdr, bu sağlıklı yaşamın koşuludur." Deniz Altınay

NEDEN SOSYODRAMA VE PSİKODRAMA ? NEDEN IPI?

İnsan faktörüne önem veren şirketler yaratıcı, eyleme dönük, spontan bireyler istemektedirler.Bu nasıl sağlanacaktır.

Cevap açık!!

Bu temel kavramları içinde barındıran bir eğitim sistemiyle.Sosyodrama ve psikodrama yöntemi bireylerin ailede, okulda,toplumda kaybettikleri spontanitelerini ve yaratıcılıklarını tekrar kazanmalarını hedefler. Uyumun başeğmek olmadığı,doğrunun her kurala körü körüne uymak olmadığını gösterir ve yaratıcı insiyatifin sorun çözümünde son derece önemli olduğu gerçeğini deneyimletir. Yalnızca sözcüklere dayalı olan eğitimler yetersizdir. Akıl unutur, beden hatırlar.Bu nedenle eyleme ihtiyaç vardır.

Adı ve çeşidi ne olursa olsun yaşantılı eğitimlerin hepsinde az veya çok sosyodrama ve psikodramanın kullanıldığı görülmektedir. Sosyodrama/Psikodrama da yapılan her eylem kişilerde yeni pencereler, yeni bilgiler ve beceriler yaratmaktadır. Farkındalık ve biliç seviyesi gelişmektedir.

Yaşantlı eğitimlerin etkili olmasının asıl nedeni sadece eylem içinde olmak değildir. Eğitim sürecini oluşturan etkinliklerin amaca tam olarak uyması, gerçek anlamda uzman eşliğinde katılımcıların içgörü kazanması süreci daha etkin hale getirmektedir.Ne yazık ki yaşantılı eğitimlere olan ilginin artmasıyla piyasada “oyun oynamaya, hoşça vakit geçirmeye” yönelik programlar çoğunluktadır.

İşletmelerin istek ve ihtiyaçlarının bunun ötesinde olduğunu anlayarak yaşantılı eğitimler konusunda hangi adresin doğru olduğunu araştırmaları kaçınılmaz bir durumdur.

IPI (İstanbul Psikodrama Enstitüsü) eğitim alanındaki bu ihtiyacı karşılamaya yönelik hizmet vermektedir. Aşağıda özet olarak  IPI’ ın yaşantılı eğitimlar konusunda sadece kendisinde özel özellikleri yer almaktadır:

 • IPI İnsan Kaynakları Bölümü tamamıyla endüstri psikolojisi alanında uzman psikodramatistlerden oluşmaktadır.

 • IPI yaşantılı eğitim programları temelde sosyodrama ve psikodramaya dayanmaktadır.

 • IPI her işletme için “ihtiyaca özel  programlar” hazırlamaktadır.

 • IPI eğitim programlarında katılımcılar uzmanlar yardımıyla amaca yönelik maksimum içgörüyü kazanmaktadır.

 • IPI yaşantılı eğitimleri ile ilgili ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmaktadır.


"Psikodrama gerçeğin dramatizasyon ile yeniden keşfedilmesidir.”  J.L. Moreno

PSİKODRAMA VE SOSYODRAMANIN TANIMI VE İŞLETMELERDEKİ YERİ

Yaşantılı eğitimlerin içinde temelde yer alan psikodrama ve sosyodrama yaraticilik,spontanlık ve eylem üstüne kurulmuştur. Psikodrama yöntemi aktif katılımı sağlayarak sadece bilgilendirme ile kalmaz bunun içselleşmesine ve yeni davranışlara dönüşmesine olanak tanır.

Bu anlamı ile klasik tarzdaki eğitimlerden farklılık gösterir.Önemli olan sadece bilgi seviyesinde dinlemek ve anlamak değildir.Asıl eğitimlerde gerekli olan şey,tutumve becerilerde kalıcı gelişme ve değişim yaratabilmektir. Psikodrama ve sosyodrama bu kalıcı hedefe hizmet eder.

Psikodrama ve sosyodrama’ nın kullanıldığı eğitimler uzman psikodramatistin yönetiminde gerçekleşir. Ve asla hazır bir paket program kullanılmaz.Her işletme ayrı bir kişiliktir ve her kişinin farklı ihtiyaçları vardır. Bu nedenle ihtiyaçlara uygun her eğitim yeni baştan yaratılmaktadır.

Psikodrama ve sosyodrama yöntemi ile yapılan eğitimlerde sonuç almak için uzun süre beklenmez, eğitim sürecinde değişim ve gelişim kendini göstermeye başlar.

TAKIM OLUŞTURMA

“Tanrı yalnız kalmamak için insanı yarattı.”    Anonim

Yalnız bireylerden oluşan işletmelerde uyum yoktur ve kaygı yüksektir.Yalnız kalmayı göze almak risk ve başarısızlığı tek başına üstlenmektedir. Takım bu hastalığın alternatifidir. Hayat boyu seçimlerimizle varoluruz. Ya zorunlu seçimler??? Şirketlerde durum budur. Yaşantılı takım oluşturma eğitiminde bireylerin grup bilincine ulaşmaları ve olumlu ilişkiler ağının geliştirilerek iş veriminin arttırılması hedeflenir. 

Bir işletme dış ve iç koşullarda oluşabilecek olumsuzluklara  grubun dayanışması ve uyumu ile karşı koyabilir.

Psikodrama ve sosyodrama ile desteklenen yaşantılı eğitimler  bireylerin bir takım içinde kendilerini o takıma ait hissetmelerini sağlar,birlikte bir takım olarak iş yapma becerilerini geliştirir, grup ruhu kazandırır. Bu eğitimde katılımcılar grup içimde nasıl algılandıklarının, başkalarını nasıl etkilediklerinin farkına varırlar.

Bu eğitim, kişiler arası iletişimi arttırmaya, takım ruhu kazandırmaya, takım içi güven oluşturmaya, takım çalışması yaparak çalışmaya yöneliktir.

Takım oluşturma eğitiminin  içeriği  ve süresi işletmenin ihtiyacına göre her seferinde yeniden hazırlanmaktır.

“Tüm yaşam eğitimdir.Herkes öğretmendir. Ve herkes sürekli öğrencidir" Maslow

İLETİŞİM

Kişiler arası iletişim becerileri alt ve üst kadrolar için sağlıklı ilişkilere neden olur.Sağlıklı iletişim kurmak bir işletmede temel gereksinimdir. Çoğunlukla yaşanan iletişim sorunları uygun ortamda  ve uygun tarzda konuşulmadığı için varolmaya devam eder. Psikodrama ve sosyodrama ile desteklenen yaşantılı eğitim programları uygun ortamı sağlar Uygun tarz ise eğitim sürecinde kazanılır.

Bu eğitimde kişi kendini ve başkalarını tanıma becerilerini geliştirirler.

Amacın özelliğine göre iletişim eğitimi aşağıdaki başlıklarda düzenlenlenebilir;

 • Temel iletişim eğitimi

 • Departman içi iletişim eğitimi

 • Departmanlar arası iletişim eğitimi

 • Satış elemanlarına yönelik iletişim eğitimi

 • İletişim becerileri eğitimi

 • İletişim grupları

 • İşletmenin ihtiyacına göre diğer iletişim eğitimleri

İletişim eğitiminin  içeriği  ve süresi işletmenin ihtiyacına göre yeniden hazırlanmaktadır.

“Lider birbirinden farklı rolleri doğru zamanda oynayabilen yaşam sanatçısıdır” Deniz  Altınay .

LİDERLİK

Liderlik rolü bir çok alt rolden oluşmaktadır.Çoğu zaman liderler bu rollerden birine yada bir ikisine saplanıp kalırlar ve yaratıcı olamazlar. Bu tüm takımı ve şirketi olumsuz etkiler. Rol esnekliğine sahip olma ve kalıp rollerden kurtulma bir liderin önünü açan en önemli adım olabililir. Bu yaratıcılığı beraberinde getirir ve lider takımını daha iyi anlamaya başlar. Her liderlik alt rolü farklı becerileri gerekli kılar. Esneklik, durumsallık, kararlılık…gibi.

Psikodrama ve sosyodrama ile desteklenen yaşantılı lider eğitimi liderlik becerilerini tanımak, bununla ilgili yeni beceriler kazanmak, geliştirmek ve işletme kültürüne uygun lider olmakla ilgili adımlar atmayı hedefler.

Bu eğitimde liderler kendilerinin güçlü ve zayıf yanlarının farkına varırlar. Bu fakına varış daha iyiye ulaşmada bir araçtır. İletişim, Güç kullanımı, Güven, takım liderliği…vb konularda gelişme amaçlanır.

Amacın özelliğine göre liderlik eğitimi aşağıdaki başlıklarda düzenlenlenebilir;

 • Etkin liderlik eğitimi

 • Etkin liderlikte kişisel gelişim eğitimi

 • Takım çalışmasında liderlik eğitimi

 • İşletmenin ihtiyacına göre diğer liderlik  eğitimleri

Liderlik  eğitiminin  içeriği  ve süresi işletmenin ihtiyacına göre yeniden hazırlanmaktadır.