Psikodramada Çağdaş Yaklaşımlar

Psikodrama Grup Psikoterapisi ve Sosyometri sistemi ülkemizde hızla gelişiyor. Deniz Altınay’ın İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nden mezun olan 13 uzman psikodramatist ile birlikte hazırladığı bu kitap, birbirinden çok farklı alanlarda psikodramanın nasıl yenilikçi bir anlayış ile uygulanabildiği ve ne denli başarılı sonuçların alındığı gözler önüne seriyor.

Sanattan psikoterapiye, eğitimden felsefeye, okullardan tiyatroya kadar birçok farklı alanı psikodramayla buluşturan bölümler okuyucuyu fazlasıyla heyecanlandırıp tatmin edecektir. Bu kitap alanda çalışan uzmanlara, klinisyenlere, araştırmacılara, çocuk yetiştiren anne babalara, iletişim bilimcilere, öğretmenlere ve okul yöneticilerine ışık tutacak niteliktedir.

Kitaptaki Konu Başlıkları Şunlardır;

*DIŞAVURUMCU SANAT PSİKODRAMASI- Deniz Altınay
*TANGODRAMA, ÇİFT TERAPİSİNDE YENİ BİR EYLEM MODELİ – Deniz Altınay
*EŞ’İN (DOUBLE) DEĞERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ – Fulya Kurter
*SOSYOMETRİ VE PSİKODRAMANIN KUANTUM GERÇEKLİĞİ-Dr. Aysın Turpoğlu Çelik
*PSİKODRAMA ve TASAVVUF FELSEFESİ – Şeref Algur
*MORENO ve TANRI - Bilun Armağan
*PSİKODRAMADA ALEKSİTİMİNİN ELE ALINMASI – Harika Özel
*ÇİFT PSİKODRAMASINDA  GENOSOSYOGRAM -Meral Yıldırım Keskin
*ERGENLERLE PSİKODRAMA-  Arzu Soysal
*İŞYERİ PERFORMANSI İLE SPONTANİTE VE SOSYOMETRİ TESTLERİ KORELASYONU -Tuba Ceritoğlu Çarpa
*OBEZİTENİN PSİKODRAMA İLE TEDAVİSİ - Banu Akman
*PSİKODRAMA ve KORUYUCU RUH SAĞLIĞI - Cumhur Amasyalı
*İTİM VE ÇEKİM YILDIZLARININ SOSYAL VE AİLE ATOMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE İTİM YILDIZLARI *İÇİN BİR PSİKODRAMATİK MODEL -Ece Cengizalp Adanalı
*SOSYODRAMATİK ÖRGÜT TERAPİSİ – Mine Baş Görgün
*MORENO İLE PSİKODRAMATİK BİR ROPÖRTAJ - Seda Tatar

ENSTİTÜ PSİKODRAMA KİTAPLARI