Grup Psikoterapisi ve Psikodrama Dergisi  Yayın Koşulları

Grup Psikoterapisi ve Psikodrama Dergisi İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nün bir yayınıdır.

Dergimizin Yayın Amacı: Meslek mensuplarına, ilgili diğer meslek gruplarına, danışmanlık hizmeti alan danışanlara, öğrencilere ve ilgilenlere

o   Grup Psikoterapisini ve Psikodrama’yı tanıtmak,

o   Alandaki çalışmaları, araştırmaları ve yenilikleri duyurmak,

o   Konu hakkındaki fikir dünyasını ve tartışma alanlarını geliştirmek,

Dergimiz, enstitü web sayfası üzerinden yılda 2 defa bahar ve güz dönemlerinde yayınlanır.

Dergimizde yayımlanacak yazılara ilişkin koşullar ;

1- Yayın Kurulu:E-dergide yayınlanmak üzere gönderilen her yazı, makale ve araştırmalar  Yayın ve Etik Kurul tarafından değerlendirilir. İçerik, anlam ve etik koşullara uyan yazılar değerlendirmeye alınır.

2- Makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazarları sorumludur.

Ancak yazıların içerikleri, derginin amacına, evrensel, bilimsel etik kurallarına ve kişilik haklarına saygılı olmalıdır.

3- Dergimizde yayınlanması istenen yazıların öz ve kolay anlaşılır biçimde düzenlenmesine özen gösterilmelidir.

4- Format:Gönderilen yazılar 1 satır aralığında, 12 punto büyüklüğünde ve her türlü tablo, şema dahil A4 sayfasını geçmeyecek boyutlarda olmalıdır.

5- Dergide yayımlanacak yazıların yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olması şarttır.

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) yazım kılavuzu ve yazım kuralları örnek alınmalıdır. Detaylı bilgi için TDK'nın web sayfasına bakınız: www.tdk.gov.tr . Yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözlükler kullanılmalıdır. Türkçe'de alışılmamış sözcükler kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilebilir

6- Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Türkçe yayınların uluslarası literatüre de kaynak olması için isteyen yazarlar “abstract” eklemelidirler.100-150 kelimeyi geçmeyecek İngilizce özet (Abstract), İngilizce başlık ve Türkçe özet (Özet) yer alabilir. Özetlerde; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir. Anahtar kelimeler (Keywords) İngilizce ve Türkçe olarak belirtilmelidir. Özetlerde kısaltma kullanılmamalıdır.

7- Referanslar:Gönderilen yazılar başka bir kaynaktan alıntı veya farklı bir kaynağa atıfda bul unuyorsa, mutlaka ana kaynağa referans yapılmalıdır.

8- Dergide yayımlanacak çeviri yazılarda çevirmen eserin yazarından ve/veya yayın hakkına sahip kişi veya kurumdan yazılı yayım izni almak ve bu izin belgesini yayın kuruluna iletmek zorundadır.

9- Derginin bir sayısında bir yazarın birden fazla yazısı yayınlanmaz. Ancak ortak çalışma ürünü olan ve birden çok yazarlı çalışmalarda bu koşul aranmaz.

10-Gönderim: Yazılar enstitü’ye e- posta ile aşağıdaki adrese gönderilir:

       psikodrama@superonline.com

       psikodrama@istpsikodrama.com.tr

11-Yazarlar kendilerine ait  haberleşme adreslerini veya diğer iletişim bilgilerini yayın kuruluna bildirmelidir.

12-Dergiye basılmak üzere gönderilen yazılar, disketler ve CD’ler yayınlansın veya yayınlanmasın yazarına geri gönderilmez.