Psikodrama El Kitabı

Psikodrama Grup Psikoterapisi ve Sosyometri Sistemi 40 yıla yakın bir süredir ülkemizde gelişerek varlığını sürdürmektedir. Ülkede Psikodrama alanında yazılmış tek EL Kitabı olma özelliğini taşıyan kitap geniş bir yelpazede alanı tanıtmaktadır.

El Kitabı psikodramanın An felsefesini, kuramını, tekniklerini ve süreçlerini anlatmaktadır. Yaşamım boyunca gözlemlediğim odur ki kişinin tüm pozitif eylemleri katlanarak kendisine geri dönmektedir. Psikod­rama tedavisinin içinde bu en somut gerçekleşmesini yaşar ve protagonistler bu sayede kendi ürettiklerinin yardımı ile yaşamlarını ve çevrelerini değiştirmeye başladıklarını gözlemlerler. İlgi ve istek sahte sahip olmaya çıkışlar karşısında her zaman daha güçlü olmuştur ve bu yadsınamaz bir gerçektir. Kimlik sahip olunandan çok, üretilen ile ilgilidir ve bu yaratıcılığın ve yaratıcının psikodramadaki önemidir.

Bu kitap bir ürün olarak sahip olmaktan çok yaratmanın hedeflenmesi nedeniyle ortaya çıkmıştır. Bizden sonraya kalacak olan kıskançlıklar ya da hasetler değil ortaya çıkan ürünlerdir.Yeni kapılar açması ümidiyle.

ENSTİTÜ PSİKODRAMA KİTAPLARI