Röportajın tamamına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz

http://www.medyapusula.com/haber/23071/psikodrama-tedavi-yontemi-ile-huzur-bulun-ozel-haber.html