İstanbul Psikodrama Enstitüsü hemen hemen kuruluşundan bu yana FEPTO (Federation of European Psychodrama Training Organisations) kurumsal üyesidir. Bu federasyonda tüm üyeler eşit haklara sahiptirler ve bir konsey tarafından yönetilmektedirler. FEPTO kuruluş olarak EAP'a (European Association of Psychotherapy) üyedir ve akredite edilmiştir. İstanbul Psikodrama Enstitüsü olarak ayrıca EAP'ın organizasyonel üyesi olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

İSTANBUL PSİKODRAMA ENSTİTÜSÜ
psikodrama@istpsikodrama.com.tr
+90 532 2131263