Psikodrama 400 Isınma Oyunu

Enstitü başkanımız Deniz Altınay'ın 1998 yılından bu güne kadar toplam 24 000 adet basılmış ve satılmış bulunan Psikodrama Grup Psikoterapisi, Spontanite Tiyatrosu ile ilgili yayınları  enstitümüzün alanda ne derece etkin bir rol üstlendiğinin sadece kanıtlarından bir tanesidir. Psikodrama 400 Isınma Oyunu adlı kitap alanda çalışan uzmanların, okullarda ve şirketlerde çalışan öğretmenlerin ve eğitmenlerin, konuya ilgi duyan diğer meslek adamlarının bir el kitabı olma niteliğindedir.

Her yıl yapılan baskıları kısa sürede tükenen bu yayınlar alanda yeni yetişen taze kanların ne derece aktif olduğunu ve Psikodrama Grup Psikoterapisi ile ne derece yakından ilgilendiklerini bize göstermektedir. Bu yadırganmamalıdır. Psikodrama Grup Psikoterapisi ve Sosyometri Sistemi içinde yaratıcılık spontanite ve eylem kavramlarını barındırır ve bu yaşantısal eğitimin olamasa olmazlarındandır, bugün herkes her alanda davranış değişikliklerini etkin bir şekilde yapılabilmesine ihtiyaç duymaktadır. Bunun yolu yaşantısal eğitimdir. Bilinen en etkin yaşantısal davranış değişikliği yöntemlerinden birisi yukarıda sözü edilen bu sistemdir.

Isınma Oyunları etkin , güçlü müdahale biçimleridir ve eğitim almadan yada uzamanlık bulunmadan uygulanmasında sakıncalar oluşabilir.

ENSTİTÜ PSİKODRAMA KİTAPLARI