• Wisconsin Kart Eşleme Testi (Wisconsin Card Sorting Test)
  • İz Sürme Testi (Trail Making Test)
  • Sayı Dizisi Testi (Digit Span Test)
  • İşitsel Üçlü Sessiz Harf Sıralaması (Auditory Consonant Trigrams)
  • Stroop Testi (Stroop Test)
  • Sayı Sembolleri (Digit Symbol)
  • Rey İşitsel Sözel Öğrenme Testi (Rey Verbal Learning Test)
  • Görsel Kopyalama Testi (Visual Reproduction Test)
  • Kontrollü Kelime Çağrışım Testi (Controlled Oral Word Association Test)
  • Kategori Akıcılık Testi (Word List Generation)