ÇOCUK VE ERGENLER İÇİN OBJEKTİF TESTLER

Zeka Testleri

 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R)
 • Cattell Zeka Testi
 • Porteus Labirent Testi
 • Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi

Nöropsikolojik Testler

 • Burdon Dikkat Testi
 • Bender-Gestalt Psikomotor Koordinasyon ve Algı Testi
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi

Gelişimsel Testler

 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
 • Denver II Gelişimsel Tarama Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Gessel Testi
 • Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği 
 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

Ölçekler

 • Çocuklar İçin Ruhsal Uyum Ölçeği
 • Çocuk Depresyon Envanteri
 • Çocuk Anksiyete Envanteri
 • Stres Düzeyi Ölçeği
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Ebeveyn Değerlendirme Ölçeği
 • Kuder İlgi Alanları Envanteri
 • Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
 • Kendini Değerlendirme Envanteri
 • Başarısızlık Nedenleri Anketi
 • Boş Zamanları Değerlendirme Anketi
 • Stai Kendini Değerlendirme Anketi
 • Benlik Tasarımı Envanteri
 • Çocuklar İçin Benlik Kavramı Ölçeği
 • Sosyal Uyum Ölçeği
 • Conners’ Ebeveyn Derecelendirme Ölçeği
 • Çocuklar İçin Kısa Mizaç Ölçeği
 • Çocukların Duygularını Değerlendirme Ölçeği
 • PORTAGE Eğitim Envanteri 
ÇOCUK ve ERGENLER İÇİN PROJEKTİF TESTLER
 • Çocuklar İçin Algı Testi (CAT)
 • Tematik Algı Testi (TAT)
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi