Enstitümüz ilk öğretim ve lise düzeyi eğitim kurumları ile kısa ve uzun süreli olarak ;

 • Öğretmen, idareci ve psikolojik danışman eğitimleri (öğrenci merkezli eğitim amaçlı yada diğer)
 • Eğitim sistemi iyileştirme çalışmaları
 • Sorun çözümleme grupları
 • Tanışma ve kaynaşma ve kohezyon eğitimleri ( öğretmenler, idareciler )
 • Sınıf iklimi, sınıf içi disiplin, öğrenci ile iletişim grupları
 • Sorun saptama ve çözüm projeleri geliştirme ,

ana başlıklarında çalışmalar organize etmekte ve yürütmektedir.Bu çalışmaların eğitim sistemi içindeki alt başlıkları aşağıdaki gibi özetlenebilir.

 • Eğitici ve yönetici grupların kendi grupları ile ve birbirleri ile tanışma, kaynaşmalarını sağlamak ve ekip ruhu içinde çalışmalarını sürdürebilmelerine yönelik düzenlenen grup çalışmaları,
 • Öğretmen ve öğrenci ilişkilerini düzenlemeyi ve varsa sorunların çözümlenmesi, bu yolla aralarındaki iletişimi arttırmayı hedefleyen grup çalışmaları,
 • Çağdaş öğretmen kimliğinin ve eğitim sisteminin içindeki değişkenlerin sorgulandığı sosyodrama çalışmaları,
 • Bireylerin rolerine uygun sınırları tanıma, kabul etme ve koruyabilmelerine ilişkin grup uygulamaları,
 • Öğretmen, idareci ve veli ilişkilerine yönelik grup çalışmalrı
 • Öğretmenlerin mesleki becerilerini geliştirmeyi hedefleyen grup çalışmaları, (özel alanlarda)
 • Sorunları saptamaya yönelik düzenlenen grup çalışmaları,
 • Sınav dönemi çocukla ilişki ve aile içi iletişim konularında düzenlenen veli grupları.
 • Bunların dışında psikodramanın tanıtıldığı,
  • kuram, yöntem, uygulama
  • eğitimde psikodrama

   alt başlıklarını taşıyan ikişer yada üçer saaatlik seminer tarzı grup çalışmaları da bulunmaktadır

 • Tüm bu çalışmalar uygulamalı olarak yürütülen ve ağırlıklı olarak psikodrama tekniklerinin kullanıldığı çalışmalardır.
 • Katılımcılar sadece pasif dinleyici rolünde bulunmayarak içselleştirebilecekleri deneyimleri yaşarlar ve bunları hayata geçirirler.
 • Çalışmaların hemen tümünde kendilerini doğru olarak ifade edebilme şansını yakalarlar.
 • Programlar okulların kendi ihtiyaçlarına göre ve katılımcıların sayıları doğrultusunda geliştirilmektedir.

Yukarıda sözü edilen çalışmaların başlıkları aşağıda açıklanmıştır.

1 - Okul Rehbelik Birimi Programlarının Süpervizyonu (iyileştirme, yenileştirme)

 • Öğrenci Tarama Çalışmaları Organizasyonu
 • Çocuk Psikodraması Eğitim Çalışmaları (Psikolojik Danışmanlara)
 • Vaka Değerlendirme ve Süpervizyon

2 - Yıl İçi Sürekli Öğretmen Eğitimi;

 • Öğretmen Danışma Grupları (ayda bir 2 saat olarak düzenlenir)
  Bir grup 15-20 kişi kişiden oluşmalıdır.
 • Etkili Öğretmenlik Eğitimi Paket Programı (12 saat)
  Bir grup 15-20 kişiden oluşmalıdır
 • İletişim Becerileri Paket Programı (12 saat)
  Bir grup 15-20 kişiden oluşmalıdır
 • Sınıf İçi Sorun Çözümü Koordinasyon Çalışmaları (süre ihtiyaca göre belirlenir)

3 - Velilere Yönelik Programlar

 • Ana-Baba Bilgilendirme Grupları ( Konferans )
 • Ana-Baba Okulu Paket Programı.

  Anne, Baba ve Çocuk grupları ve seminer çalışmaları
  (Ücretlendirme çalışmanın süresi ve grubun büyüklüğüne göre yapılır.)

4 - Eğitim Yılı İçerisinde Çıkabilen Tüm Sorunlarda Danışmanlık

 • Bireysel Psikolojik Danışma,
 • Okul Genelinde Tüm Okulu İlgilendiren Sorunların Çözümüne Yönelik Sistem Geliştirme Çalışmaları

Genel Danışmanlık hizmetleri içinde paket programlar dışında kalan programlar enstitü ile okul arasında imzalanan ve aylık sabit ücretlendirme ile yürütülen programlardır. Bu programların devamı için okul enstitüye aylık 500 Dolar ödemede bulunur. Okul ve Enstitü belirli aralıklarla toplanarak yapılacak çalışmaları planlarlar ve ortaya çıkan sorunlara çözüm üretirler.

Okul Danışmanlarını aşan bireysel psikolojik danışma çalışmaları enstitü tarafından yürütüldüğü takdirde ödemeler öğrenci velileri tarafından yapılır.

Tüm bu çalışmalar uygulamalı olarak yürütülen ve ağırlıklı olarak psikodrama tekniklerinin kullanıldığı çalışmalardır. Katılımcılar sadece pasif dinleyici rolünde bulunmayarak içselleştirebilecekleri deneyimleri yaşarlar ve bunları hayata geçirirler. Çalışmaların hemen tümünde kendilerini doğru olarak ifade edebilme şansını yakalarlar. Programlar okulların kendi ihtiyaçlarına göre ve katılımcıların sayıları doğrultusunda geliştirilmektedir.

İSTANBUL PSİKODRAMA ENSTİTÜSÜ
psikodrama@istpsikodrama.com.tr
+90 532 213 63 62