PSİKODRAMA GRUP PSİKOTERAPİSİ

Bir dünya grup psikoterapisi ailesine katılmak ister misiniz?

PSİKODRAMA

Bireylerin iç dünyasını keşfetmek için eylem metodlarını kullanan ve rol kuramı, sosyometir kuramlarını temel alan bir grup psikoterapisidir yöntemidir. J.L. Moreno'nun dehasının bir ürünü olan psikodrama ülkemizde 25 yılı aşkın süredir enstitümüz çatısı altında uluslararası düzeyde kabul gören eğitimlerle alanda hak ettiği değeri bulmuş ve halkın kullanımına açılmıştır. Bu psikoterapi sistemi bireyleri içgörü kazanmaya, algıları değiştirmeye ve daha yaratıcı, spontan bir gelecekle karşılaşmaya götürür. Moreno "Grup Psikoterapisi" kavramınında isim babasıdır.

GRUP EĞİTİMİNİN HEDEFLERİ

Psikodrama grup psikoterapisi eğitimlerinin hedefi grup üyelerinin psikodramayı deneyimleyerek, kişisel gelişmelerini sağlamak ve çalışmakta oldukları özel uzmanlık alanına psikodrama tekniklerini uygulayabilmelerini gerçekleştirmek ve psikodrama grup psikoterapistleri yetiştirmektir. Sürekli olarak başlatılan psikodrama eğitim gruplarının “Hazırlık Aşamasına” katılarak psikodrama ile tanışabilirsiniz.

PSİKODRAMA EĞİTİM PROGRAMI

Hazırlık Aşaması: 9 yada 18 saat olarak düzenlenir.

  • Giriş Semineri, Uygulama, Değerlendirme
  • Psikolojik Danışma (PDR), Psikoloji  alanlarında lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olanlar ile  Psikiyatri Uzmanı ve Asistanı olanlar, Psikiyatri Hemşireliğinde doktora yapanlar eğitimlere  katılabilirler.

Temel Aşama/Yardımcı Terapistlik: (Katılımcının ve Liderinin onayı ile gruba kabul edilir)

  • 350 saat Teori ve Pratik ( Grup uygulaması)
  • 36 saat Özel Seminerler ( 350 Saatin içinde hesaplanır )
  • Grup Uygulaması ve Protokol Sunumu (Süpervizyon)

Hazırlık aşamasını geçen Psikiyatri, Psikoloji, Psikolojik Danışman, Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Doktoralı Psikiyatri Hemşireliği alanı mezunları temel aşamaya katılabilirler.

Belge: Yardımcı Terapist - Co-terapist Belgesi
Süre:  Yaklaşık 3 yıl

Üst Aşama/Terapistlik : ( Temel aşamadaki tüm yükümlülüklerini yerine getirenler arasından mülakat ile seçilir )

  • 250 saat Pratik ve Kendini Tanıma, Süpervizyon
  • 36 saat uzmanlık dalına özgü uygulama ve özel seminer ( Eğitim Saatlerine Eklenir )
  • Tez

Belge:  Psikodrama Terapisti Belgesi
Süre  :  Yaklaşık 2.5 yıl

Psikodrama Eğitimcisi : (Enstitü Liderlerinin daveti ve başkanlığın onayı ile üye kabul edilir)

Terapistlik aşamasını bitiren uzmanlar enstitünün ilan ettiği 1 yıllık programlara katılarak psikodrama eğitimcisi olabilirler. Program detayları terapistlik aşamasını tamamlayanlara ve davet edilenlere enstitü tarafından verilir. Bu uzmanların öncelikle enstitü bünyesinde uzman olarak çalışmalarına önem verilir.

* Uygulamalı ve Teorik Grup Çalışması
* Bilimsel Bitirme Makalesi 

Belge: Psikodrama Eğitimcisi Belgesi
Eğitici Eğitimi Programı Enstitü Tarafından İlan Edilir.

İSTANBUL PSİKODRAMA ENSTİTÜSÜ
psikodrama@istpsikodrama.com.tr
+90 532 213 63 62