Psikodramada Seçme Konular

Psikodrama Grup Psikoterapisi ve Sosyodrama Sistemi yüzyılın en önemli psikoterapi kuramlarından birisi olarak tedavide, sanatta, eğitim sistemleri içinde ve hayatın her alanında  alt alanlar yaratarak uzmanlaşmaya yönelmiştir.  Psikodrama alanındaki önemli gelişmeleri etraflıca anlatmayı ve sergilemeyi amaçlayan bu kitap, nöropsikodrama, deprem ve benzeri afetler, duygusal travmalar, aile ve çifler arasındaki sorunlar ve farklı gelişenlerin tedavisi gibi önemli bölümleri kapsamaktadır. Psikodramanın değişen karakteri ile ilgili David Kipper’ın makalesini ve ona cevaben Zerka Moreno’nun yazısını da kitapta bulabilirsiniz.

Her biri kendi alanında uzmanlıklarını geliştirip, İstanbul Psikodrama Enstitüsü ve İstanbul Uluslararası Zerka Moreno Enstitüsü eğitimlerini tamamlayan yazarların katkılarıyla oluşan bu kitap, psikodramanın genişleyerek yayıldığı yaşam salanlarının kapılarını aralayan zengin bir kaynak olma niteliğindedir.