İSTANBUL PSİKODRAMA ENSTİTÜSÜ
İstanbul Uluslararası Zerka Moreno Enstitüsü
TÜRKİYE PSİKODRAMA ENSTİTÜLERİ BİRLİĞİ

26. İstanbul Psikodrama Konferansı
BAŞARIYLA TAMAMLANDI

“Psikodrama ve Travma”
25-26 Temmuz 2020 / Cumartesi – Pazar
(ÇEVRİMİÇİ)

Deniz Altınay- Neşe Karabekir- Esra Bilik – Şeref Algur- Ayça Atasoy- Merih Ünsal-Begüm Kodalak Bilik

Psikodrama Grup Psikoterapisi ve Sosyometri yüzyılın en önemli psikoterapi sistemlerinden ve kuramlarından birisidir. Bu konferans içinde konferansların yanı sıra yedi lider ile travmanın bazı alt alanları ile ilgili grup çalışmaları yapılacaktır. Toplumsal travmalar ile ilgili büyük grup uygulaması da konferansımızda yer alacaktır.

PSİKODRAMATİSTLER İÇİN KONFERANS KATILIM ŞARTLARI:

Türkiye Eğitim Enstitüleri Birliğinin öğrencileri konferansa doğrudan katılmaktadırlar.
*   Farklı psikodrama eğitim enstitülerinde psikodrama eğitimini tamamlamış olmak veya şu anda devam etmekte olmak ve bunu belgelemek.
*  I.P.I  Üniversite Öğrencileri Psikodrama Tanıtım Grubuna Devam Etmek ve Katılım Belgesi almış olmak.
BAU “Psikodrama Grup Psikoterapsine Giriş” dersini almış ve geçmiş olmak.
* Konferans IPI Öğrencileri için 12 saat olarak için kredilendirilir.
* Yukarıdaki koşullara sahip olmayan Psikodrama Grup Psikoterapisi eğitimi almayanlar ya da böyle bir eğitime devam etmeyenler konferansa katılamazlar.

Kayıt ve diğer sorular için alttaki WhatsApp numarasına ya da e-mail adresine mesaj atabilirsiniz.

İSTANBUL PSİKODRAMA ENSTİTÜSÜ
İSTANBUL ULUSLARARASI ZERKA MORENO ENSTİTÜSÜ

WhatsApp: 0532 213 63 62
www.istpsikodrama.com.tr – psikodrama@istpsikodrama.com.tr

-----------

Konferans Programı
Cumartesi

Konferans - Travma ve Psikodrama. 10:00 - 11:00 Deniz Altınay
Konferans - Psikodrama’da Ampütasyon Travması ve Veda. 11:30-12:30
Esra Bilik

ARA - 12:30-13:30

Paralel Grup Çalışmaları:  13:30 –16:00

 • Psikodrama’da Ölüm ve Ayrılış Travmasının Çalışılması Şeref Algur
 • Psikodrama’da Aile Ağacındaki Travmaların Ele Alınması Merih Ünsal
 • Psikodrama’da Travmatik Yaşantıya Tanıklık Edenlerin Travmalarının Ele Alınması  Esra Bilik
 • Psikodrama’da Doğumda Şiddetin Ele Alınması  Neşe Karabekir
 • Psikodrama’da Toplumsal Travmalarla Çalışmak Deniz Altınay
 • Bedenin Dile Getirdiği Travmalar  Ayça Atasoy
 • Psikodrama’da Fiziksel Şiddettin Yarattığı Travmalarla Çalışmak Begüm Kodalak Bilik

-----------

Konferans Programı - Pazar

Konferans - Doğum Travması 09:30-10:15 Neşe Karabekir
Konferans - Toplumsal Travmalar ve Psikodrama 10:30-11:15 Deniz Altınay
Sosyodrama -Büyük Grup Uygulaması 11:30-12:30  Dünyanın Travmalarının Sağaltılması

ARA  -  12:30-13:30

Paralel Grup Çalışmaları:   13:30-16:00          

 • Psikodrama’da Ölüm ve Ayrılış Travmasının Çalışılması Şeref Algur
 • Psikodrama’da Aile Ağacındaki Travmaların Ele Alınması Merih Ünsal
 • Psikodrama’da Travmatik Yaşantıya Tanıklık Edenlerin Travmalarının Ele Alınması Esra Bilik
 • Psikodrama’da Doğumda Şiddetin Ele Alınması Neşe Karabekir
 • Psikodrama’da Toplumsal Travmalarla Çalışmak  Deniz Altınay
 • Bedenin Dile Getirdiği TravmalarAyça Atasoy
 • Psikodrama’da Fiziksel Şiddettin Yarattığı Travmalarla Çalışmak Begüm Kodalak Bilik

Büyük Grup Çalışması : Konferansı ve Yılı Kapatırken 16:15 – 17:15