Ecem Demirel

Eğitmen Psikodramatist, Çocuk Psikodraması Birimi

Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi – Psikoloji Bölümü’nde 2012 yılında tamamlayan Ecem Demirel, lisans eğitimi sırasında Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ve özel bir anaokulunda ayrıca çeşitli danışmanlık merkezlerinde stajlarını yaparak mesleki deneyime sahip oldu. 2014-2016 yılları arasında bitirdiği Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimi esnasında, üniversiteye bağlı danışmanlık biriminde süpervizyon eşliğinde danışanlarını gördü. Yüksek lisansını “Psikososyal Faktörlerin Ergen Obezitesindeki Rolü”isimli proje ile tamamladı. 2019 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ikinci yüksek lisansı olan "Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı" yüksek lisans programına devam etmektedir.2012-2015 tarihleri arasında Çapa Tıp Fakültesi - Yeme Bozuklukları Polikliniği’nde bariatrik cerrahi hastalarının pre ve post-op görüşmelerini yürüttü. Burada hastaların testlerini de uyguladı. 2012 yılında İstanbul Psikodrama Enstitüsü ve Danışma Merkezi / İstanbul Uluslararası Zerka Moreno Enstitüsü’nde başladığı Psikodrama eğitiminin temel aşamasını 2016 yılında tamamladı. Psikodrama staj grubu yönetimini Mart-2015 tarihinde 14 hafta süreli deneyimledi ve Psikodrama staj grubu ile ilgili Uzm. Psk. – Psikodramatist Esra Bilik’ten süpervizyon aldı. Bireysel Psikodrama, Çocuk Psikodraması eğitimlerini tamamladı ve yaz konferanslarında çeşitli yabancı psikodramatistlerle çalışma fırsatı buldu. 2018 yılında, Psikodrama Eğitimi’nin üst aşamasını “Somatik Rol Gelişim Aşamasında Obezitenin Oluşmasına Neden Olan Anne-Çocuk İlişkisi (Bir Rol Patolojisi Denemesi)” tez konusu ile tamamlayıp, Psikodramatist ünvanını almıştır. 
Ayrıca Davranış Bilimleri Enstitüsü'nden aldığı EMDR 1.ve 2.düzey eğitimlerini tamamladı. 
Mart-2016 tarihinde başladığı Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde yarı zamanlı Klinik Psikolog olarak 2.5 yıl görev almıştır. 
2015 Ekim ayından beri kendi kliniğinde bireysel ve grup seanslarını yürütmektedir. 
2016 yılından bu yana, İstanbul Psikodrama Enstitüsü bünyesinde; Çocuk Psikodraması ekibinde, Çocuk Psikodramatisti olarak görev almaktadır. 

Aldığı diğer eğitimler;
Gestalt Terapi Eğitimi  2 yıl süre ile Teorik Gestalt Eğitimi
Yakın Duygusal İlişkilere Humanistik-Varoluşçu ve Gestalt Yaklaşımı 
Kognitif Yönelimli Klinik İlk Görüşme & Terapi Becerileri 
Aile Danışmanlığı Eğitimi – İstanbul Aydın Üniversitesi (300 saat teorik, 150 saat süpervizyon)
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi 
Bilişsel Davranışçı Terapi - Okan Üniversitesi 

Psikodrama Grup Terapistliği Eğitimi – İstanbul Psikodrama Enstitüsü 
Bireysel Psikodrama – İstanbul Psikodrama Enstitüsü 
Çocuk Psikodraması – İstanbul Psikodrama Enstitüsü 
IPI- Aile Ağacı ve Psikodrama - Genososyogram 

Sanat Terapisi Eğitimi 

DSM-IV Eksen I ve II Tarama – SCID I ve II
Rorschach Mürekkep Testi Eğitimi - Rorschach ve Projektif Testler Derneği 
TAT Tematik Algı Testi Eğitimi - Rorschach ve Projektif Testler Derneği 
Zayıflama (Obezite) Tedavisinde Psikolojik Müdahaleler I. ve II. Düzey Eğitimi 
EMDR 1. ve 2. Düzey Eğitimi - Davranış Bilimleri Enstitüsü